Ochrona danych osobowych

Formularz kontaktowy

1. Spółka Venamed Glue s.r.o., z siedzibą Ladova 389/10, Ołomuniec – Hejčín, kod pocztowy 779 00, REGON 06600638, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, pozycja 72534, w przypadku zapytania o usługę w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych); (wcześniej i dalej zwana jako „Rozporządzenie”), przetwarza następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Telefon

2. Imię, nazwisko, adres e-mail i telefon muszą być przetwarzane w celu utworzenia oferty usługi, negocjowania tej oferty lub w celu odpowiedzenia na położone pytanie. Przetwarzanie takie umożliwia art. 6 ustęp 1 lit. b) Rozporządzenia. Te dane osobowe będą przez spółkę Venamed Glue s.r.o. przetwarzane podczas negocjacji w sprawie zawarcia umowy między Tobą i Venamed Glue s.r.o. nie dłużej niż jeden rok od złożenia zapytania, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane przez spółkę Venamed Glue s.r.o. administratora danych osobowych.

4. Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, masz prawo do:

  • zażądania od nas informacji, jakie dane osobowe przetwarzamy lub żądać kopię tych danych osobowych,
  • żądać od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • poprosić o dostęp do tych danych i aktualizować lub zmienić te dane,
  • zażądać od nas usunięcia danych osobowych – ale to usunięcie danych spowoduje zakończenie negocjacji umowy i zostanie dokonane tylko wtedy, gdy interesy wspólnych administratorów nie przeważają nad Twoją ochroną prywatności,

w razie wątpliwości co do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z nami lub z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, lub sądem.