Ochrana osobných údajov

Dopytový formulár

1. Spoločnosť Venamed Glue s.r.o., so sídlom Ladova 389/10, Olomouc – Hejčín, PSČ 779 00, IČ 06600638, zapísaná u Krajského súdu v Ostravě, oddiel C, vložka 72534, spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (skôr aj ďalej iba „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailovú adresu,
  • telefón.

2. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovanie o tejto ponuke alebo s cieľom odpovede na vami vznesenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Venamed Glue s.r.o. spracovávané po dobu rokovania o uzatvorení zmluvy medzi vami a Venamed Glue s.r.o., najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, ak neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Venamed Glue s.r.o., teda správcom osobných údajov.

4. Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  • požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný iba v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad ochranou vášho súkromia,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.